Geuroverlast is een bekend fenomeen bij cannabis verbouwende bedrijven. Echter dat heeft veelal betrekking op bedrijven die gebruik maken van open kassen. Of op grootschalige teelt van hennep. Of op illegale teelt.

Om geuroverlast te voorkomen heeft Cannamax bewust gekozen voor een volledig gesloten systeem. Dat betekent dat er alleen sprake is van emissie van hoogwaardig gefilterde lucht.

De lucht wordt gefilterd door een HEPA filter. Een HEPA filter (High Efficiency Particulate Air filter) verwijdert minimaal 99.97% van fijnstofdeeltjes van 0,3 micrometer. Deze grootte van fijnstofdeeltjes staat bekend als de Most Penetrating Particle Size (MPPS) ofwel de moeilijkst te filteren deeltjesgrootte.

In Nederland zijn er al diverse bedrijven die cannabis verbouwen. Alhoewel dit cannabis voor medicinale doeleinden betreft zijn de teelttechnieken en bijbehorende luchtbehandeling identiek of in ieder geval vergelijkbar met die van Cannamax. Er zijn nauwelijks tot geen gevallen van geuroverlast bekend.