Cannamax en haar omgeving

Cannamax neemt een bijzondere plek in binnen haar omgeving. Het goed informeren van en communiceren met belanghebbenden – omwonenden en omliggende bedrijven – vinden wij daarom zeer belangrijk. Op deze pagina vindt u informatie over actuele onderwerpen.

Criminaliteit

Het “gesloten teelt concept” van Cannamax kent weinig bedrijfsinteractie met haar omgeving. De locatie is niet toegankelijk voor klanten – de coffeeshops – en gebruikers. Er is dus ook geen “verkoop aan huis”. Producten zullen “in grootverpakking” slechts 1-2 maal per week vanaf de locatie naar distributiecentra worden vervoerd. Dit transport wordt uitgevoerd door een waardetransportbedrijf waardoor de gelegenheid tot diefstal en/of overval wordt beperkt. Er wordt gebruik gemaakt van een nauwkeurig track & trace systeem waarmee alle materialen en producten nauwkeurig worden gevolgd.

Cannamax heeft een beveiligingsplan opgesteld dat diverse maatregelen kent ter mitigatie van risico’s. De gemeente heeft aan de hand van dit beveiligingsplan de impact van de bedrijfsactiviteiten op de openbare orde en veiligheid getoetst. Hierna is een positief advies gegeven aan de centrale overheid. Het beveiligingsplan kent een combinatie van zichtbare én onzichtbare organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen.

Indien geen gelegenheid geboden wordt – “de gelegenheid maakt de dief” – tot het begaan van een misdrijf is de kans op de uitvoering van zo’n misdrijf minimaal. Doordat Cannamax wél beveiligingsmaatregelen neemt wordt er dus geen gelegenheid geboden waardoor er juist géén criminele activiteiten zoals overval of diefstal verwacht behoeven te worden.

Geur

Geuroverlast is een bekend fenomeen bij cannabis verbouwende bedrijven. Echter dat heeft veelal betrekking op bedrijven die gebruik maken van open kassen. Of op grootschalige teelt van hennep. Of op illegale teelt.

Om geuroverlast te voorkomen heeft Cannamax bewust gekozen voor een volledig gesloten systeem. Dat betekent dat er alleen sprake is van emissie van hoogwaardig gefilterde lucht.

De lucht wordt gefilterd door een HEPA filter. Een HEPA filter (High Efficiency Particulate Air filter) verwijdert minimaal 99.97% van fijnstofdeeltjes van 0,3 micrometer. Deze grootte van fijnstofdeeltjes staat bekend als de Most Penetrating Particle Size (MPPS) ofwel de moeilijkst te filteren deeltjesgrootte.

In Nederland zijn er al diverse bedrijven die cannabis verbouwen. Alhoewel dit cannabis voor medicinale doeleinden betreft zijn de teelttechnieken en bijbehorende luchtbehandeling identiek of in ieder geval vergelijkbar met die van Cannamax. Er zijn nauwelijks tot geen gevallen van geuroverlast bekend.

Communicatie

Cannamax gaat investeren in een eigen expo centrum. Dit multimediale centrum bevindt zich op de locatie van Cannamax. Het centrum is  toegankelijk voor omwonenden en belanghebbenden en zorgt voor “up to date” informatie. De informatie behelst algemene informatie over het experiment, specifieke informatie over Cannamax en andere wetenswaardigheden over cannabis en het recreatieve gebruik daarvan. In het centrum zullen ook informatiebijeenkomsten worden georganiseerd.

Cannamax zal investeren in het organiseren van één of meerdere excursies. Deze excursies zijn bedoeld voor mogelijke belanghebbenden. Het betreft een bezoek aan een operationeel cannabis verbouwend bedrijf. Bezoekers worden ingelicht over bedrijfsactiviteiten met specifieke aandacht voor overlast door geur en criminaliteit.

Cannamax gaat investeren in persoonlijke contacten – bezoeken – met omwonenden en bedrijven in het gebied NEXTgarden.