Over Cannamax

 

Algemeen

Cannamax B.V. (Cannamax) is aangewezen als teler om deel te nemen aan het “Experiment Gesloten Coffeeshopketen”.  Cannamax is geselecteerd als 1 van de 10 uit in totaal 149 bedrijven die wilden gaan deelnemen. Cannamax heeft haar aanwijzing tot teler op 24 juni 2021 van het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen. Voorafgaande hieraan hebben deze ministeries een positief advies ontvangen van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) én de burgemeester van de Gemeente Lingewaard. Het LBB heeft specifiek gekeken of de aanwijzing van Cannamax niet voor criminele activiteiten kan worden gebruikt. De burgemeester heeft de impact van de activiteiten van Cannamax op de openbare orde en veiligheid beoordeeld.

Missie

Onze missie is om gedurende het experiment de deelnemende coffeeshops op tijd te voorzien van de allerbeste cannabis, hasj, joints en andere voor recreatief gebruik bestemde cannabis gerelateerde producten.

Lokatie

Cannamax gaat haar activiteiten uitvoeren in de Gemeente Lingewaerd. Cannamax heeft voor deze gemeente gekozen vanwege de aanwezigheid van het ontwikkelingsgebied voor  tuinbouw “NEXTgarden”. Dit gebied faciliteert een vooruitstrevend en leefbaar vestigingsklimaat met duurzame energie, “groene” kennis en innovatie.

Team

Het Cannamax team heeft diverse disciplines in huis. Waaronder kennis en ervaring op de gebieden teelt en beveiliging. En uiteraard beschikt Cannamax over in het buitenland opgedane expertise op het gebied van verbouwen en vermarkten van voor recreatief gebruik bestemde cannabis.